USA

Ո՞վ է Մանուկ Քհն. Մարգարյանը

Posted on May, 12, 2019

Մանուկ քհն. Մարգարյան, Արեւմտեան Թեմի հոգեւոր առաջնորդ Արք. Հովնան Տէրտէր-եանի […]

No Comments

SOME FACTS ABOUT HOVNAN DERDERIAN

Posted on May, 12, 2019

BY Chris ChakmakianA CONCERNED CANADIAN ARMENIAN RECEIVED: MARCH 25, 2019 […]

No Comments

Adrienne Krikorian and New Diocesan Council: Will The New Leaders Bring Law and Order to Western Diocese?

Posted on May, 12, 2019

The 92nd Diocesan Assembly of Western Diocese of the Armenian […]

No Comments

MEDIA INQUIRY SENT TO: Joseph Kanimian, Esq., Judge Adrienne Krikorian and Arch. Hovnan Derderian

Posted on May, 05, 2019

Re: May 2016 Diocesan Assembly in Las Vegas; By-Laws Violations; […]

No Comments

Արդեոք Ի՞նչ Կը Կատարուի Հոլիուտի Սուրբ Յովհաննու Կարապետ Եկեղեցիին Հետ

Posted on May, 05, 2019

2016 թ.-ին Սբ. Հովհաննու Կարապետ Հոլիուտի եկեղեցիի Ծխական Խորհուրդը քանդեց […]

No Comments

“The Derderian Triumvirate” Arch. Hovnan Derderian – Pastor Manuk Markaryan – Harout Markaryan

Posted on April, 27, 2019

BY APPO JABARIANUpdated April 26,2019 In 2003, Pastor Manuk Markaryan […]

No Comments

ՔՄԱՀԱՃՈՅՔ

Posted on April, 27, 2019

Ինչ օրերի ենք հասել տէր պապա… «Հայ Առաքելական Եկեղեցի» տիտղոսից […]

No Comments
1 2 3 4 12